Bakóca története

Neve a szláv bukovica (= bükkös) főnévből származik. 1332-ben Bakolcha néven említik először. Birtokosai a Zichyek, a Nádasdyak, a Meltzerek és a Mailáthok voltak. A 19. században kezdtek betelepülni a német nyelvterületről érkezett lakosok, akik üveghutákat is építettek. Barokk római katolikus templomát 1721-ben építették. 1900-ban határában lignitmezőt találtak, mely máig kiaknázatlan.

Bakóca nevezetességei

Helyi látnivalók

  • Római katolikus templom 1700-as években épült majd több átépítés után 1848-ban nyerte el a mai alakját (barokk).
  • A barokk Majláth-kastély, neoklasszicista stílusban felújítva az 1800-as évek végén, régebben gyermekotthon ma kihasználatlan. Bakóca egyik nevezetessége a Majláth család által az 1860-as években átépített, barokk eredetű kastély, melyet a Kelleméri Meltzer család 1720-ban épített. Az épület jó állapotban van, mivel az 1990-es évek közepéig iskola, illetve gyermekotthon működött benne, s eredeti arculatát figyelembe véve újították fel. Jelenleg magántulajdonban van.
  • A már elhunyt Sáfrány Géza fazekas mester műemlék értékű fazekasmúzeuma.
  • Fekete István Emlékszoba

Közelben található látnivalók

 

Hasznos információk

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás
hétfőtől csütörtökig: 8.00 – 12.00  
                               13.00 - 15.30
péntek:                    8.00 - 12.00

Posta

Könyvtár

 

Háziorvosi rendelés

 

Anyakönyvi hivatal

Közlekedés
Volán Menetrend
Vasúti Menetrend

Védőnői szolgálat

 

Polgármesteri hivatal Mindszentgodisa

 

 

Bakócáért Egyesület Célja

Az egyesület alapvető feladata. hogy minden, a számára elérhető településfejlesztési, kistérségi, közösségfejlesztési, kultúrális, környezetvédelmi, szociális, ifjúságvédelmi, egészségmegörzési és műemlékvédelmi programba bekapcsolódjon, abban aktívan részt vegyen.

Nyertes pályázatok

 

Urnafal építése a bakócai temetőben- 3337170002

Kedvezményezett neve: Bakóca Községi Önkormányzat
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése- VP6-19.2.1.-61-7/1-21 
Projekt címe, azonosító száma: Urnafal építése a bakócai temetőben-3337170002
Szerződött támogatás összege: 4 317 303 Ft
Támogatás mértéke: 95%


A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt keretén belül Bakóca település önkormányzati tulajdonú temetőjének fejlesztésére került sor, egy 30 db urnafülkét tartalmazó urnafal telepítésével, valamint egy kegyeleti hűtő beszerzésével. A településnek kiemelt célja kegyeleti ingatlanjainak folyamatos fejlesztése, jelen beruházás pedig kapcsolódik a 2020. évben befejezett Ravatalozó bővítési és felújítási projekthez.

A projekt eredménye a kegyeleti emlékezéshez történő méltó körülmények megteremtése. A temetkezéssel kapcsolatos infrastrukturális hiányosságok megszűnnek a beruházás eredményeképpen, ugyanis eddig nem volt lehetőség az urnák megfelelő helyen történő elhelyezésére. Emellett a halottasház épületében elhelyezett új kegyeleti hűtő villamos energia fogyasztása csökken a régi, elavult, 30 éves hűtőhöz képest, energiamegtakarítást eredményezve ezzel az önkormányzat számára.
A projekt befejezése: 2022.07.12.
 

 

Közterületi Gyermekjátszótér kialakítása

Bakóca Község szennyvízkezelési beruházása


a kedvezményezett neve:
Bakóca Község Önkormányzata
pályázati felhívás neve, kódszáma:
A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés
(kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)
 a projekt címe:
Bakóca Község szennyvízkezelési beruházása
a szerződött támogatás összege:
150 082 104 -Ft
a támogatás mértéke (%-ban):
95%
a projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül Bakóca település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Bakóca községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Ba-kóca község területén 72 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 72 ingatlan szennyvíz-kezelése 72 db ingatlanonként elhelyezésre szennyvíztisztító kisberendezés és hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízke-zelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

a projekt tervezett befejezési dátuma:
2022. december 31. 
 

 

A bakócai közösségi ház külső felújítása és energetikai korszerűsítése

 

Pályázati összefoglaló

Bakóca Község Önkormányzata pályázatott nyújtott be a Hermann Ottó intézethez a zárkerti besorolású földrészleteket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására. Szerződés szám: 1144-9/2018 Herman.
Támogatás célja: a zárkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására 
Megvalósított fejlesztés: Bakóca 501/1 hrsz területen szőlő, gyümölcs, ribizli telepítése ahhoz kapcsolódó tám rendszer kiépítése, terület bekerítése.
Támogatás összege: bruttó 2.691.556 Ft
Megvalósítva lett:
•    Ribizli (Blanka fehér 52 db, Piros Jonker 52 db, Fekete Fertődi 52 db)
•    Kajszibarack (Gönczi magyar kajszi 70 db, Mariska 25 db, Aranycsillag 20 db, Nektár 20 db)
•    Szőlő (Pölöskei muskotály 300 db)
•    Kerítés kiépítése vadhalóval
•    Karók és tám rendszer telepítése a szőlőhöz, gyümölcsfához, ribizlihez,
•    Földterület megvásárlása.
 

 

 

 

 

 

Kapcsolat7393 Bakóca, Rákóczi utca 75.

 

 Király Gábor polgármester